Op ieder moment kan een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid een aanduiding laten registreren bij het centraal stembureau voor de betreffende verkiezing (bijvoorbeeld de Kiesraad bij landelijke verkiezingen). Om met de aanduiding mee te kunnen doen aan de eerstvolgende verkiezingen, moet de aanvraag 43 dagen voor de kandidaatstelling worden ingediend. Partijen die geen aanduiding registreren of personen die zich individueel verkiesbaar stellen, kunnen alleen deelnemen met een zogenoemde blanco lijst. Een dergelijke lijst krijgt alleen een nummer (bron: Wikipedia).